Polityka jakości

 

Klienci Zapewniamy satysfakcję Klienta oraz szacunek dla każdego z jego Pracowników, w oparciu o konsekwentną postawę innowacyjności i rygor w rozwoju produktów.
Pracownicy Promujemy szkolenia i motywację dla naszych Pracowników, w ramach dążenia do rozwoju zawodowego i pracy zespołowej.
Produkty i usługi Łączymy innowacyjne rozwiązania, najlepszą technologię i dostawców, mając na celu optymalizację wykorzystywanych zasobów oraz rozwój działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
Ciągła ulepszanie Zapewniamy ciągłe ulepszanie skuteczności i wydajności Systemu Zarządzania Jakością, a także zgodność z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Klienta.

 

 

Environmental Policy

 

Airfree is a Portuguese home appliance manufacturer which operates globally and seeks to develop its activity in a sustainable manner.

Taking into account the objectives, context and conditions of the environment in which it operates, Airfree's Top Management is committed to the principles and requirements of the ISO 14001 standard.

With the implementation of the Environmental Management System, we assume the following commitments:

  • Contributing to the protection of the environment, namely to the prevention of pollution;

  • Minimizing the consumption of natural resources by promoting the 3R's philosophy: Reduce, Reuse and Recycle;

  • Ensuring effective communication with stakeholders and integrate their relevant needs and expectations into environmental processes;

  • Ensuring the continuous improvement of the Environmental Management System, as well as the fulfillment of its compliance obligations.